100% af vores deltagere vil anbefale vores kurser til en ven eller kollega*

*anonym undersøgelse foretaget af SAFe®.

99% af vores deltagere beskriver vores undervisning og facilitering som "Excellent"*
*anonym undersøgelse foretaget af SAFe®.

Alle vores uddannelser kan gennemføres på dansk eller engelsk, og  som tilstedeværelses-kurser eller 100% online*
*Vi afholder både åbne og lukkede kurser

Den agile leder

Den agile leder

Ledelsesudvikling med fokus på moderne og agile metoder

I omskiftelige tider med komplekse udfordringer og et hav af digitale transformationer, bliver man som leder nød til løbende at stille spørgsmål ved eksisterende ledelsesmetoder. Virker de? Opnår jeg de ønskede resultater, og er de bæredygtige på sigt?
Som ledelsesrådgivere oplever vi, at meningsfyldt lederskab med visioner, værdier og klare mål samt arbejde i tværfaglige teams, stadig er væsentlige byggesten for en fleksibel, innovativ og bæredygtig kultur.

Alle vores udviklingsforløb kan naturligvis tilpasses jeres virksomhed og særlige situation. Kontakt os gerne her for at høre mere.

En klar vision og retning

I vores ledelseskoncepter og metoder ser lederen ikke længere sig selv som altvidende, men fungerer snarere som en coach og facilitator. En der sætter skarpe mål, definere klare rammer og processer, og overleverer det operationelle ansvar til teamet.

Det betyder, at en leder i den digitale alder har til opgave at skabe en vision for teamets eller organisationens fremtid, at sætte en klar retning, der aktivt involverer hver enkelt medarbejder i transformationsprocessen. Lederen nedbryder rigide og langsommelige strukturer, designer nye fleksible processer, og igangsætter de nødvendige ændringer i virksomheden for at opnå visionen.

En ny måde at tænke og handle på

Med denne nye måde at tænke og handle på omdefinerer lederen sit eget image og sine opgaver. Lederen er fleksibel, åben for forandringer og har sin egen, autentiske stil. Men frem for alt gør den agile leder løbende modige fremskridt.

Nikolaj Juul Jakobsen

Konsulent / virksomhedsrådgiver

Nikolaj Juul Jakobsen

Lean and agile Transformation Coach and SAFe® Consultant, SPC

Nikolaj har mere end 10 års erfaring med at gennemføre transformationsprocesser fra en lang række større og mindre virksomheder i både ind og udland. Yderligere har han dybdegående erfaring som Release Train Engenieer (RTE) og faciliteringen af Agile Release Trains (ART) med medlemmer fra hele verden. Herunder succesfuld eksekvering af en lang række Program Increments (PI´s), der blev gennemført 100% online.

På vores uddannelse i Agilt lederskab får du et overblik over de effektive principper, der gør det muligt, at navigere og eksekvere i en forandringsfyldt verden. Du får samtidig en bedre forståelse for innovative og agile måder at arbejde på samt de nødvendige metoder og værktøjer til at sikre et løbende flow af værdi til dine kunder - sammen med dine medarbejdere.

Uddannelsen har fokus på ledelse af medarbejdere og agile teams i den digitale tidsalder. Som deltager lærer du, hvordan lederskab baseret på agile ledelsesmetoder og arbejdet i tværfaglige teams fungerer. En tilgang hvor teamet i iterationer løbende: planlægger, eksekverer, reflekterer og forbedrer de produkter eller den service, de leverer. Med andre ord, vil du lære om en mere agil tilgang til det at være leder. Nye vaner skal udvikles, og nye værktøjer og metoder skal testes, og implementeres.

En agil organisation er en lærende organisation. I det lys har man som leder brug for at udvikle sin personlige værktøjskasse, så man kan facilitere og implementere de nødvendige processer, og håndtere kompleksitet og forandringer.

 • En ny forståelse for ledergerningen med praksisorienterede agile metoder og værktøjer, der kan anvendes på alle ledelsesniveauer.
 • Inspiration, tid og værktøjer til aktivt at kunne udvikle og forme din rolle som leder og dermed skabe merværdi sammen med dit team og din virksomhed
 • Opdateret din viden og værktøjskasse med innovative måder at arbejde på og effektive agile metoder og processer
 • Viden til at designe og lede målrettede innovations- og transformationsprocesser i dit team og i din virksomhed

Den individuelle leder

 • Du er nuværende eller kommende leder, og ønsker at anvende afprøvede og succesfulde agile metoder og processer sammen med dit team
 • Du ønsker aktivt at designe og påvirke den digitale / Agile transformation på forskellige niveauer i din virksomhed
 • Du har allerede en grundlæggende forståelse for agile metoder, som du gerne vil have uddybet yderligere.
 • Du har brug for at kunne håndtere forandringer og kompleksitet, og du ønsker at udvikle din ledelsesstil med agile metoder.

Ledelsesteamet

 • I er en ledelsesgruppe, som ønsker at blive bedre til at arbejde sammen som et team
 • I er en ledelsesgruppe, som ønsker at optimere jeres evne til at levere værdi på tværs af organisationen.
 • I er en ledelsesgruppe, som ønsker at optimere jeres evne til at sætte skarpe mål og til at kunne eksekvere og opnå målene.
 • I er en ledelsesgruppe, som ønsker at blive bedre til at arbejde med strategisk ledelse i et agilt perspektiv.
 • I er en ledelsesgruppe, som ønsker at blive bedre til at håndtere forandringer og kompleksitet i fællesskab.

Kommentarer fra deltagere på vores kurser

(Fra anonym undersøgelse foretaget af SAFe®).

" Nikolaj har en fantastisk energi og evne til at undervise "

" Nikolaj gjorde den teoretiske del meget levende på en måde, som gjorde muligt at se, hvordan vi kan bruge SAFe i vores organisation "

" Nikolaj gjorde SAFe-frameworket meget forståeligt for mig, der aldrig har hørt om, eller brugt SAFe før "

" Der var fokus på at lære os at anvende SAFe og ikke kun på at lære os at bestå testen. Den tilgang fungerede rigtig godt "

Scroll til toppen