100% af vores deltagere vil anbefale vores kurser til en ven eller kollega*

*anonym undersøgelse foretaget af SAFe®.

99% af vores deltagere beskriver vores undervisning og facilitering som "Excellent"*
*anonym undersøgelse foretaget af SAFe®.

Alle vores uddannelser kan gennemføres på dansk eller engelsk, og  som tilstedeværelses-kurser eller 100% online*
*Vi afholder både åbne og lukkede kurser

Kursus OKR practitioner

Kursus - OKR practitioner

Objectives & Key Results (OKR) - Tidssvarende lederskab med klare mål og nøgleresultater

Vores arbejdsliv er i dag omskifteligt, komplekst og ambivalent. Organisationer der ønsker at være mere fleksible, har derfor brug for en agil målsætnings- og eksekveringsproces, der tager højde en verden i evig forandring. Det er her, OKR-frameworket kommer ind i billedet.

Effekten af OKR-frameworket

Frameworket hjælper virksomheder med at fokusere på det, der er vigtigst at opnå i forhold til organisationens overordnede vision og mål. Målene brydes kontinuerligt ned til delmål (OKR), som opnås ved at eksekvere fleksible handlingsplaner henover en række iterationer. Det sikrer, at alle virksomhedens medarbejdere bevæger sig i samme retning, mens de arbejder på at opnå de overordnede mål.

Hvad er Objective & Key Results frameworket?

OKR står for Objective og Key Results, og er et populært management framework, der anvendes af virksomheder som Google, Linkedin, Facebook og Amazon til at implementere deres strategi og nå deres mål. OKR-metoden er særligt kendt for sin agilitet og for at skabe alignment, så alle i virksomheden arbejder sammen mod opnåelsen af de vigtigste mål.

Med OKR-frameworket opnår man følgende

 1. Kommunikation - Man gør strategien specifik og let forståelig for alle i virksomheden
 2. Alignment - Man sikrer, at alle i virksomheden arbejder mod samme mål
 3. Gennemsigtighed - Men skaber gennemsigtighed i forhold til, hvem der arbejder på hvad i virksomheden
 4. Agilitet - Man sikrer, at det strategiske arbejde løbende evalueres, så problemer løses hurtigt, og nye forbedringer implementeres
 5. Fokus - Man sikrer, at der både arbejdes på de strategiske mål, og på de daglige operationelle mål der er vigtigst for virksomheden
Nikolaj Juul Jakobsen

Konsulent / virksomhedsrådgiver

Nikolaj Juul Jakobsen

Lean and agile Transformation Coach and SAFe® Consultant, SPC

Nikolaj har mere end 10 års erfaring med at gennemføre transformationsprocesser fra en lang række større og mindre virksomheder i både ind og udland. Yderligere har han dybdegående erfaring som Release Train Engenieer (RTE) og faciliteringen af Agile Release Trains (ART) med medlemmer fra hele verden. Herunder succesfuld eksekvering af en lang række Program Increments (PI´s), der blev gennemført 100% online.

Med OKR-frameworket, er det muligt at involvere afdelinger, teams og medarbejdere aktivt i eksekveringen af organisationens vigtigste mål.

På OKR kurset lærer du, hvordan man bruger OKR-metoden til at skabe mere fokus, større alignment og højere engagement i organisationen. Som deltager vil du beskæftige dig intensivt med metoden, og lære de vigtigste komponenter at kende. Kurset lægger særlig vægt på, at deltagerne efterfølgende kan implementere det, de har lært i egen organisation. Ved hjælp af praktiske eksempler, lærer de at definere og formulere konkrete mål og nøgleresultater, ligesom de lærer, hvordan de skal anvende Newminds OKR værktøjer undervejs. Værktøjer og metoder der allerede anvendes af en lang række virksomheder i både ind- og udland med stor succes.

Deltagerne får ligeledes muligheden for at designe deres egne implementerings roadmap, så de hurtigere kan komme i gang med at anvende metoderne med succes i deres specifikke virksomhed/organisation.

 • Lær de vigtigste elementer bag OKR-frameworket at kende, og gør dem til en del af din fleksible ledelsesværktøjskasse
 • Kommuniker din organisations Mission, Vision og Strategi på en måde, som alle dine medarbejdere kan forstå
 • Formuler specifikke og forståelige mål ved hjælp af vores OKR værktøjer
 • Forstå de vigtigste forskelle imellem traditionelle mål- og eksekveringsmetoder og OKR-frameworket
 • Inddrag aktivt dine kollegaer og medarbejdere i udviklingen af tværgående mål og nøgleresultater
 • Få alle til at trække i samme retning - også på tværs af organisationen

Den individuelle leder

 • Du er nuværende eller kommende leder, og ønsker at anvende afprøvede og succesfulde metoder og processer til at sætte og opnå mål
 • Du har brug for at kunne skabe et skarpere fokus på og prioritering af det, der er vigtigst i dit team og din organisation
 • Du arbejder som del af en værdikæde, og vil gerne sikre større alignment og bedre samarbejde på tværs
 • Du vil gerne sikre, at dine medarbejdere trækker i samme retning
 • Du ønsker aktivt at påvirke eksekveringen af din organisations Mission, Vision og mål
 • Du vil gerne optimere din kommunikation, så dine medarbejdere forstår hvordan det de arbejder på i hverdagen, hænger sammen med organisationens overordnede mål
 • Du har brug for at kunne håndtere forandringer og kompleksitet, og du ønsker at udvikle din ledelsesstil med mere agile metoder.

Ledelsesteamet

 • I er en ledelsesgruppe, som ønsker at blive bedre til at arbejde sammen som et team
 • I er en ledelsesgruppe, som ønsker at optimere jeres evne til at levere værdi på tværs af organisationen.
 • I er en ledelsesgruppe, som ønsker at forbedre jeres evne til at sætte skarpe mål og til at kunne eksekvere og opnå målene.
 • I er en ledelsesgruppe, som ønsker at blive bedre til at arbejde med strategiske ledelse i et agilt perspektiv.
 • I er en ledelsesgruppe, som ønsker at blive bedre til at håndtere forandringer og kompleksitet i fællesskab.
 • I er en ledelsesgruppe som ønsker at blive bedre til at kommunikere organisationens Mission, Vision og mål
 • I er en ledelsesgruppe som ønsker at få organisationens medarbejdere til at arbejde bedre sammen og trække i samme retning.
 • Ledere, teams og medarbejdere som evner at arbejde sammen om at opnå de mål, der er vigtigst
 • Ledere med kompetencer og værktøjer til at kommunikere strategien på en specifik og letforståelig måde
 • Forbedret samarbejde på tværs af afdelinger og teams
 • En større gennemsigtighed i forhold til hvem der arbejder på hvad i afdelinger og teams
 • En sikkerhed for at det strategiske arbejde løbende evalueres, så problemer løses hurtigt, og nye forbedringer implementeres kontinuerligt
 • Et forbedret fokus som sikrer, at der både arbejdes på de strategiske mål, og de daglige operationelle mål der er vigtigst for organisationen

Kommentarer fra deltagere på vores kurser

(Fra anonym undersøgelse foretaget af SAFe®).

" Nikolaj har en fantastisk energi og evne til at undervise "

" Nikolaj gjorde den teoretiske del meget levende på en måde, som gjorde muligt at se, hvordan vi kan bruge SAFe i vores organisation "

" Nikolaj gjorde SAFe-frameworket meget forståeligt for mig, der aldrig har hørt om, eller brugt SAFe før "

" Der var fokus på at lære os at anvende SAFe og ikke kun på at lære os at bestå testen. Den tilgang fungerede rigtig godt "

Scroll til toppen