Scaled Agile Framework

SAFe® 5.0

Hvad er SAFe® 5.0 - og hvad kan I bruge det til i Jeres virksomhed?

SAFe® står for Scaled Agile Framework, og er et anerkendt rammeværk for skalering af agile processer i organisationer, hvor optimalt samarbejde og flow på tværs af afdelinger og teams er en nødvendighed for succes.

Vi afholder løbende åbne kurser i SAFe over hele Danmark.

SAFE® og Business Agility

SAFe® introducerer med version 5.0 konceptet Business Agility, som opnås, når hele organisationen, fra leder- til teamniveau, anvender de samme Lean og Agile metoder til kontinuerligt at levere innovative produkter og løsninger hurtigere end konkurrenterne.

Metoder og processer der tidligere var forbeholdt softwareudvikling, er i SAFe® 5.0 blevet re-designet og udvidet til at omfatte hele virksomheden. SAFe® leverer dermed løsninger på en lang række af de udfordringer, organisationer står med i dag, herunder:

Håndtering af stor kompleksitet og mange forandringer.

Langsommelige omstillingsprocesser, når der opstår uventede problemer.

Sporadiske og usystematiske optimeringsprocesser.

Mangel på videndeling og organisatorisk læring.

Lange hierarkiske beslutningsprocesser.

Værdikæder der ikke fungerer, er langsommelige eller fejlbehæftede.

Siloer og interne kampe i organisationen.

SAFe® 5.0 er baseret på et omfattende evidensgrundlag med integrerede principper og hands-on metoder fra områder som Lean, Agile, Design Thinking og DevOps.

Der findes adskillige casestudier fra forskellige brancher, som viser, at mange både store og små virksomheder får enestående resultater ved at anvende SAFe®.

Typiske fordele ved SAFe®

20 - 50% stigning i produktivitet

50% stigning i kvalitet

30 - 75% hurtigere time-to-market

Målbare stigninger i medarbejder-engagement og jobtilfredshed

(kilde: Scaled Agile, Inc 2010-2020)
https://www.scaledagile.com/

Newminds SAFe® træning og rådgivning

Den praktiske og rollebaserede SAFe® træning giver den nødvendige viden og de færdigheder, der skal til, for at sikre en vellykket implementering af SAFe® 5.0.

Da SAFe® allerede er en af de mest udbredte og succesfulde metoder til at skabe agilitet i virksomheder, er der også rift om medarbejdere med viden og kompetencer indenfor SAFe®. Af samme årsag afholder Newmind løbende kurser, der klæder jeres organisation og medarbejdere på til at varetage alle de essentielle roller og opgaver indenfor SAFe®, ligesom vi også tilbyder rådgivning og coaching under jeres implementering i organisationen.

Kontakt os her for mere information om, hvordan vi kan afholde jeres interne SAFe® kurser, eller hjælpe med at implementere SAFe® i jeres organisation.

SAFe® 5.0 Overblik

SAFe 5.0 er bygget op omkring syv essentielle kernekompetencer, der til sammen udgør de primære midler til forståelse og implementering af SAFe®. Hver kompetence indeholder den viden, de færdigheder og den adfærd, der tilsammen giver virksomheder mulighed for at opnå agilit i hele virksomheden. Kompetencerne beskrives nærmere nedenfor.

Lean-Agile Leadership

Lean-Agile Leadership beskriver, hvordan man i SAFe® 5.0 som leder implementerer, og driver organisatoriske forandringsprocesser ved at hjælpe både enkeltpersoner, teams og afdelinger til at nå deres maksimale potentiale. Dette gøres via en Lean-Agile tankegang og ved at gå forrest og vise vejen til ændringer og en ny måde at arbejde på gennem det personlige eksempel. Resultatet er mere engagerede medarbejdere, øget produktivitet og innovation samt vellykkede forandringer i organisationen.

Agil

Team og Technical Agility

Team og Technical Agility beskriver de kritiske færdigheder og de Lean-Agile-principper og metoder, som velfungerende Agile-teams og ”teams-of-teams” bruger til at levere løsninger af høj kvalitet til deres kunder. Resultatet er øget produktivitet, bedre kvalitet, hurtigere time-to-market og forudsigelig levering af værdi.

Agil

Agile Product Delivery

Agile Product Delivery er en kundecenteret tilgang, der ved hjælp af metoder fra bl.a. Design Tænkning gør det muligt at designe, udvikle og levere en kontinuerlig strøm af værdifulde produkter og tjenester til kunder og brugere. Via SAFe® 5.0 Agile Product Delivery bliver organisationen bedre i stand til at levere løsninger til glæde for kunden, sænke udviklingsomkostninger, reducere risici og udmanøvrere konkurrenterne. 

Agil

Enterprise Solution Delivery

Enterprise Solution Delivery beskriver, hvordan man i SAFe® 5.0 via Solution trains, som er en kombination af flere Agile Release Trains (ART), i fællesskab anvender Lean-Agile-principper og metoder til at designe, udvikle, implementere og levere meget stor og komplekse produkter, softwareapplikationer og netværk på Enterprise-niveau. 

Agil

Lean Portfolio Management

Lean Portfolio Management sikre at den strategiske retning udvikles og fastholdes ved hjælp af metoder fra Objective & Key Results, Systemtænkning, agil porteføljedrift og finansiering af organisationens Agile Release Trains. Det tætte samarbejde mellem rollerne under Lean Portfolio Management og resten af organisationen gør det muligt at implementere og eksekvere på strategien hurtigere og mere fleksibelt end normalt.

Agil

Organizational Agility

Organizational Agility beskriver, hvordan Agile og Lean-tænkende ledere og medarbejdere i fællesskab kan optimere organisationens processer, udvikle nye strategier og mål med klare roller og ansvarsområder samt hurtigt tilpasse organisationen i en kompleks og forandringsfyldt verden.

Agil

Continuous Learning Culture

Continuous Learning Culture beskriver et sæt værdier og metoder i SAFe® 5.0, der tilskynder enkeltpersoner - og organisationen som helhed - til konstant at søge og dele ny viden og kompetencer. Når hele organisationen forpligter sig til kontinuerlig læring og forbedring, udvikles kulturen, der understøtter den lærende organisation.

Kontakt os

Kontakt os her for mere information om, hvordan vi kan afholde jeres interne SAFe® kurser, eller hjælpe med at implementere SAFe® i jeres organisation.

Scroll to Top