Business performance

Newmind kan hjælpe jer

Vi hjælper med at udvikle jeres Business Performance
indenfor 3 essentielle områder

1

Definer
strategien

Agil

Hvis jeres strategi endnu ikke er på plads hjælper vi jer med at få den defineret og få sat en retning. Har I allerede styr på jeres strategi og strategiske mål, kan vi hjælpe jer med at få den eksekveret.

2

Eksekver
strategien

Agil

Når strategien er lagt, hjælper vi jer med at skabe fokus, alignment og resultater via Objective & Key Results metoden (OKR). Har I allerede styr på eksekveringen, kan vi hjælpe jer med at skabe mere værdi i et hurtigere flow i jeres virksomhed

3

Skab mere værdi i et hurtigere flow

Agil

Når der er fokus, alignment og eksekvering af strategien, hjælper vi jer med at skabe mere værdi i et hurtigere flow med agile metoder og processer. Har I allerede styr på det, kan vi hjælpe jer med at digitalisere og automatisere processen.

Business Performance

Ledelse i den digitale tidsalder - Agile processer og effektive metoder

Strategisk ledelse

Måden at bedrive effektiv ledelse på, har ændret sig fundamentalt. Langstrakte møder, mikro-detaljerede handleplaner og traditionelle top-down implementerings-, og eksekveringsmetoder har mistet deres effekt, i takt med at udviklingshastigheden er steget.

Årsagen er åbenlys. Inden vi får gennemført en uendelige række af møder, lavet vores handleplaner, koordineret indsatserne med andre teams og eksekveret på dem, er den mulighed vi så internt i virksomheden eller eksternt i markedet allerede væk.

En ny virkelighed

Vi har brug for nye metoder, som løbende hjælper os med at opdage, gribe, koordinere og eksekvere på demuligheder, der er omkring os – både internt og eksternt.

Hvad er Business Performance?

Business Performance bygger på en lang række metoder og processer, der alle har vist deres effekt i særdeles forandringsfyldte miljøer. Metoder der tidligere var forbeholdt softwareudvikling, kan i dag anvendes i hele virksomheden og dermed løse mange af de udfordringer, vi oplever i dag.

Er metoderne og processerne relevante for jer?

Metoderne og processerne er særligt effektive i virksomheder, hvor optimalt samarbejde og flow på tværs af afdelinger og teams er en nødvendighed for succes. I opnår derfor den største effekt, når alle i virksomheden anvender samme tidssvarende metoder.

For at håndtere den kompleksitet mange står over for i dag, er metoderne simple, praktiske og effektive. De hjælper jer med at være så fleksible, at I kontinuerligt og effektivt kan levere værdi til Jeres kunder - hurtigere og i en bedre kvalitet end jeres konkurrenter.

Det vi giver jer

I får de nødvendige værktøjer, metoder og processer til at håndtere den nye virkelighed. Vi tilbyder både vores kurser, workshops og transformationsforløb ansigt til ansigt og i Live online formater. Vi hjælper jer sikkert med at udvide komfortzonen, og støtter, inspirerer, og coacher jer undervejs. Lige indtil I lykkedes.

Vores kunder

Hos Newmind arbejder vi med mange forskellige virksomheder i både den private og den offentlige sektor

Referencer
Newmind Salesforce
Newmind kunde
Nykredit Newmind
Nordea Newmind
Newmind Rigspolitiet
Scroll to Top